عاشقانه, دل نوشته, خنده دار

...

Image post

حال دلت چطوره ؟


 • توسط : بنده
 • تاریخ ارسال : یکشنبه 26 فروردین 1397 ، 16:35
 • بازدید : 13624
 • نظرات : 0
Image post

لذت بردن و شاد بودن یاد گرفتنیه ...


 • توسط : بنده
 • تاریخ ارسال : جمعه 31 فروردین 1397 ، 4:08
 • بازدید : 12217
 • نظرات : 0
Image post

فواید مسافرت


 • توسط : بنده
 • تاریخ ارسال : جمعه 31 فروردین 1397 ، 4:06
 • بازدید : 15863
 • نظرات : 0
Image post

فقط گیاهان خشک نمیشوند کسی نمیداند حواس من کجاست ؟!


 • توسط : بنده
 • تاریخ ارسال : جمعه 31 فروردین 1397 ، 4:04
 • بازدید : 12441
 • نظرات : 0
Image post

اعتدال.....


 • توسط : بنده
 • تاریخ ارسال : جمعه 31 فروردین 1397 ، 3:58
 • بازدید : 13961
 • نظرات : 0
Image post

ببخش و رها شو ...


 • توسط : بنده
 • تاریخ ارسال : جمعه 31 فروردین 1397 ، 3:56
 • بازدید : 11734
 • نظرات : 0
Image post

بخشنده ها عاشقند...


 • توسط : بنده
 • تاریخ ارسال : جمعه 31 فروردین 1397 ، 3:41
 • بازدید : 13570
 • نظرات : 0
Image post

کلید اینجاست


 • توسط : بنده
 • تاریخ ارسال : سه شنبه 28 فروردین 1397 ، 12:04
 • بازدید : 15636
 • نظرات : 0
Image post

گاهي اگر كمي كوتاه بياييم، آتش همگان را نميسوزاند...


 • توسط : بنده
 • تاریخ ارسال : سه شنبه 28 فروردین 1397 ، 12:02
 • بازدید : 10521
 • نظرات : 0
Image post

هر که او را روان بیدار است /// داند هر جا گل است با خار است


 • توسط : بنده
 • تاریخ ارسال : یکشنبه 26 فروردین 1397 ، 16:59
 • بازدید : 15583
 • نظرات : 0
Image post

خودمون رو روانمون رو خوب بشناسیم ...


 • توسط : بنده
 • تاریخ ارسال : یکشنبه 26 فروردین 1397 ، 16:53
 • بازدید : 11229
 • نظرات : 0
Image post

خوشبختی زیر سر داشتن روان سالمه


 • توسط : بنده
 • تاریخ ارسال : یکشنبه 26 فروردین 1397 ، 16:49
 • بازدید : 11174
 • نظرات : 0